Search here:

Antistamin-C Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Berrak, renksiz, steril çözeltinin her ml’sinde 25 mg Klorfenamin’e eşdeğer Klorfenamin maleat bulunur.

Kullanım Sahası:

Sığır, at, koyun ve keçilerde;
• Solunum yolları hastalıklarında bronkospazmın çözülmesi ve öksürüğün yatıştırılması amacıyla antibiyotiklerle kombinasyon halinde,
• Ürtiker, alerjik dermatit, alerjik rinit ve laminitte antihistaminik olarak kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutularda 20, 50 ve 100 ml’lik bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.