loader image
Search here:

Her ml’si; 25 mg Klorfeniramine eşdeğer
Klorfeniramin maleat içerir.

Antistamin-C Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI :
Solunum yolları hastalıklarında bronkospazmın çözülmesi ve öksürüğün yatıştırılması
amacıyla antibiyotiklerle kombine olarak,
Ürtiker, alerjik dermatitis, alerjik rhinitis ve laminitisde tedavisinde antihistaminik olarak
kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, at , koyun ve keçilerde;
Kas içi , deri altı veya damar içi enjekte edilir.
Pratik olarak 1 ml / 50 kg c.a. verilir.
Uygulama 3-5 gün sürer.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 ºC), ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 20 ve 50 ml’lik bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.