Search here:

Ca-25 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Renksiz-sarımsı renkli berrak steril çözelti her ml’sinde;
250 mg Kalsiyum glukonat,
45 mg Magnezyum klorür içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, at, koyun ve keçilerde kalsiyum ve magnezyum eksikliklerinde, hipokalsemi, laktasyon tetanisi, hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanilerinde, raşitizm ve osteomalasi hallerinde, alerjiler, zehirlenmeler ve zehirli hayvan sokmalarında kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

100 ml ve 250 ml’lik renksiz cam şişelerde karton kutu içerisinde, 500 ml ve 1 L’lik renksiz cam şişelerde strafor ambalaj içerisinde satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.