loader image
Search here:

Beher ml’de; 200 mg Kalsiyum glukonat
16 mg Magnezyum glukonat 1,64 mg Kafein
16,40 Sodyum salisilat içerir.

Calcicaf Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Sığırlarda süt humması ve çayır tetanisi,
Koyunlarda gebelik toksemisi,
Buzağılarda süt tetanisi,
Atlarda tetani ve azotüri,
Köpeklerde eklampsi,
Raşitizm, osteomalazi, kemik çatlamaları ve kırılmaları, diş çürükleri olguları,
Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar, ürtiker, beslenme bozuklukları, kalsiyum ve fosfor dengesi
bozuklukları,
Kanamalar ve kollaps durumları,
Gıda zehirlenmeleri, zehirli hayvan ısırmaları ve sokmaları, klorlu hidrokarbon insektisitlerle
zehirlenmeler,
Kalsiyum ve magnezyum eksikliklerine bağlı reprodüksiyon sorunları,
Çeşitli enfeksiyöz hastalıkların tedavisi sırasında koruyucu ve destekleyici olarak kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Kas içi, deri altı veya yavaş damar içi kullanılır.
Pratik doz tablosu
Hafif hayvanlarda küçük, ağır hayvanlarda büyük doz seçilmelidir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 – 25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
500 ml’lik renksiz cam şişelerde 1 veya 12 adetlik strafor ambalaj içerisinde satışa sunulmaktadır.