loader image
Search here:

Her ml’si; 180 mg Sefaleksin baza eşdeğer
189,3 mg Sefaleksin monohidrat içerir.

Cefamilk-180 Enjeksiyonluk Mono Süspansiyon

KULLANIM SAHASI:
Sığır, kedi ve köpeklerde antibakteriyel tedavide kullanılmaktadır. Sefaleksin,
bakterisidal etkiye sahip, çok sayıda Gram pozitif (+) ve Gram negatif (-) bakterilere
etkili, geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajandır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Cefamilk-180 Mono Enjeksiyonluk Süspansiyon, kedi ve köpeklerde kas içi veya deri altı
yolla, sığırlarda ise sadece kas içi yolla enjekte edilir. Enjeksiyondan sonra enjeksiyon
bölgesine masaj yapılması önerilmektedir.Sığırlarda; 7 mg/kg (1 ml/25 kg), günde bir
kez 5 güne kadar uygulanmaktadır.Kedi ve köpeklerde; önerilen doz 10 mg/ kg / gün, 5
güne kadar uygulanmaktadır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından
sonra sığırlar 19 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren ineklerde
kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C’nin altında saklanmalıdır.
Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.
Güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobütil tıpalı, 50 ml’lik tip III; 100 ml ve 250 ml’lik tip II
renksiz cam flakonlarda karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.