Search here:

Dexacure Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 2 mg Deksametazon sodyum fosfat içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, at , köpek ve kedilerde; yangısal reaksiyonlarda yangının giderilmesi amacıyla, ketoziste kan glukoz seviyesinin düzenlenmesi amacıyla, romatizmal, alerjik ve dermatolojik hastalıklarda sağaltım amacı ile kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içerisinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.