Durenyl Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Steril, berrak, renksiz-sarımsı çözeltinin her ml’si 50 mg Furosemid içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, koyun, at, köpek ve kedilerde:
• Dolaşım sistemi, karaciğer, böbrek bozuklukları veya başka bir sebepten dolayı biriken veya ödem oluşturan sıvıların dokulardan, vücut boşluklarından, eklemlerden, tendonlardan ve yüzeylerden diürez yoluyla uzaklaştırılmasında,
• Zehirlenmelerde, diürezin hızlandırılmasında kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içerisinde 10 ml, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.