Enroxil Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 100 mg Enrofloksasin içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır ve koyunlarda enrofloksasine duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen plöropnömoni, gastroenterit gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, kolibasilloz ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, viral hastalıkların enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

20, 50, 100 ve 250 ml’lik koyu renkli cam şişeler ve 20, 50, 100 ml’lik renksiz polivinilklorit şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.