Search here:

Fertilin Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 0,004 mg Buserelin asetat içerir.

Kullanım Sahası:

İneklerde: Ovaryum kaynaklı infertilitenin tedavisi ve gebelik oranının artırılması, PGF2-alfa ile birlikte kullanıldığında östrus senkronizasyonu ve doğum ile gebe kalma arasındaki süresinin azaltılması, Kısraklarda: Olgun foliküllerin uyarılarak ovüle olması ve böylece ovülasyonun aşıma daha yakın olarak senkronize edilmesi, Tavşanlarda: Gebelik oranının artırılması ve ovülasyon indüksiyonu.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içerisinde; 5 ml, 10 ml ve 20 ml’lik renksiz cam şişelerde; her ticari form için tekli veya 10 adetlik gruplar halinde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.