Search here:

Fitadinon-K Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Sarı renkli, berrak, steril çözeltinin her ml’si 10 mg Vitamin K1 (Fitonadion) içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilerde;
• Akut kanamalar (akut hipoprotrombinemi),
• Postpartum kanamalar,
• Meme dokusunun kılcal kanamaları,
• Operasyon sonrası kanamalar,
• Vitamin K sentezini engelleyen haller (karaciğer bozuklukları, safra sentezi veya akışının engellendiği durumlar, ishal ile seyreden sindirim sistemi hastalıkları, sindirim sistemindeki bakteri popülasyonunu olumsuz etkileyen kemoterapi uygulamaları)
• Vitamin K antagonistleri ile zehirlenmeler (örn. kumarin bazlı rodentisitlerin yenilmesi)
• Bozuk veya küflü yonca yenilmesi ile alınan kumarin türevi maddelerden kaynaklanan iç kanamalarda kanamanın durdurulması amacıyla kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutularda 10 ml, 20 ml ve 50 ml‘lik koyu renkli cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.