Flozan %1 Dökme Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 10 mg Flumetrin içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır ve koyunların; olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çok konaklı keneleri (Boophilus spp., Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Amblyomma spp., Dermacentor marginatus), emici ve sokucu bitleri (Haematophinus sternus, Linognathus vituli, Bavicola bovis, B. Ovis, Melophagus ovinus) ve psoreptes uyuzu (Psoroptes ovis) mücadelesinde kullanılır. Köpeklerde demodeks uyuzu mücadelesinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içinde 100 ml, 250 ml, 500 ml’lik; kutusuz olarak 1 L ve 5 L’lik beyaz polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.