Levamis %10 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 100 mg Levamizol’e eşdeğer Levamizol HCl içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır ve koyunlarda; mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları mücadelesinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutuda 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.