Lincobac-30 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 300 mg Linkomisin’e eşdeğer Linkomisin HCl içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır ve koyunlarda linkomisine duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutuda 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik koyu renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.