LiveriaEnjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Açık sarı renkli, berrak, steril çözeltinin her ml’si:
200 mg DL- Asetil metiyonin,
61,3 mg (50 mg karnitine eşdeğer) L-Karnitin HCl,
12,5 mg Niasin,
50 mg Propiyonik asit sodyum içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, at, koyun ve keçilerde;
• Genel metabolik eksikliklerde ve beslenme bozukluklarında,
• Yağlı karaciğer sendromu, toksikasyon ve genel hepatopati hallerinde,
• Ketozis, gebelik toksemisinde,
• Genel halsizlik halleri ve enerji ihtiyacının artmasına bağlı musküler işlev bozukluklarında,
• Enerji metabolizmasının aksamasına bağlı fertilite bozukluklarında destekleyici olarak kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutularda 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.