loader image
Search here:

Her ml’si; 50 mg Çinko oksit içerir.
Yardımcı madde olarak; Mentol, Kastor yağı,
kollodial silika içerir.

Mastar Deri Losyonu

KULLANIM SAHASI:
Derideki yüzeysel yara ve sıyrıkları dış etkilerden korumak ve iyileşmeye yardımcı olmak
amacıyla kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, at, koyun, keçi, domuz, köpek, kedi;
Lezyonlu bölgede ince koruyucu bir tabaka halinde elle veya bir fırça yardımıyla sürülür.
Günde en az iki kere olmak üzere lezyonun durumuna göre tekrarlanabilir.
ETKİLEŞİMLERİ:
Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Cilt üzerine başka yara bakım ürünleri, örneğin
antiseptikler, antibiyotikler kullanılıyor ise veteriner hekime danışılmalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
Alerjik hayvanlarda reaksiyonlar gözlenebilir. Bu durumda uygulama kesilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
Serin ve direkt güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15 – 25 °C’de) saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100, 200 ml’lik HDPE beyaz polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.