Search here:

Mectizan IC Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 10 mg İvermektin ve 100 mg Klorsulon içerir.

Kullanım Sahası:

Sığırlarda ivermektin ve klorsulona duyarlı iç ve dış parazit mücadelesinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml bal renkli cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.