Search here:

Meme İçi Antibakteriyel ve Antienflamatuvar Süspansiyon

KULLANIM SAHASI:
İneklerde laktasyon döneminde ağrı ve yangı ile seyreden; penisilin, streptomisin ve
neomisine duyarlı bakterilerin oluşturduğu akut ve subakut mastitlerin tedavisinde
kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Uygulama öncesi enfekte meme lobu sağılıp boşaltılmalı ve meme ucu temizlenmelidir.
5 gramlık enjektör içeriğinin tamamı meme içine verilmeli ve memeye yukarı doğru
masaj yapılmalıdır.24 saat sonra aynı meme tekrar sağılarak boşaltılır ve uygulama
günde bir defa olmak üzere arka arkaya üç defa tekrarlanır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTLARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 7 gün.
Sığır süt için: 5 gün (10 sağım).
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Oda sıcaklığında (25°C’nin altında), ışıktan korunarak saklanmalıdır. Buzdolabına
koymayınız ve dondurmayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
5 gram süspansiyon içeren beyaz HDPE enjektörlerde; 50 ve 100 adet enjektör içeren
karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Dermazym Sprey İçin Emülsiyon

Bileşimi:

Her ml’si 140 mg Amoksisilin (trihidrat), 35 mg Klavulonik asit (potasyum klavulanat) içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır ve köpeklerde; amoksisilin ve klavulonik asit kombinasyonuna duyarlı bakterilerden kaynaklanan sindirim sistemi enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonları, genital sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve post operatif enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

50, 100 ve 250 ml’lik renksiz cam şişeler ve 50, 100 ve 250 ml’lik polivinilklorit şişeler karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.