loader image
Search here:

Her ml’si; 250mcg Kloprostenol’e eşdeğer
Kloprostenol sodyum içerir

Minoprost Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Sığır ve atlarda luteolizis amacıyla kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi enjekte edilir.
Pratik doz:
Sığır: 2 ml, At: 1-2 ml.
Kullanım ayrıntıları için prospektüsü okuyunuz.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kasaplık hayvanlar et için: 1 gün.
Sağmal hayvanlarda süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 2 ml’lik renksiz cam flakonlarda 24 adetlik gruplar halinde ve
20 ml’lik renksiz cam flakonlarda tekli olarak satışa sunulmuştur.