loader image
Search here:

Her ml’si; 3 mg Bromheksin HCI içerir.

Mucolit Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Solunum sistemi hastalıklarında solunum yollarında biriken mukusun akıcı hale
getirilmesi ve uzaklaştırılmak amacıyla tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Kanatlılarda oral yolla, sığır ve atlarda kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Pratik doz: At ve sığırlar için 17 ml / 100 kg c.a. kas içi uygulanır.
Kanatlılar: 300 kg c.a. için içme suyuna 50 ml katılır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kasaplık hayvanlar et için: 3 gün.
Sağmal hayvanlar süt için: Kullanılmaz.
Kanatlı hayvanlar yumurta için: Kullanılmaz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25 °C’nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Açılan şişeler aynı gün kullanılmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde 50 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.