loader image
Search here:

Her ml’si; 100 mg Vitamin B1
10 mg Vitamin B6 içerir.

Neuron-B Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Genel sinirlilik ve aşırı duyarlılık halleri,
Nekahat dönemleri, halsizlik, iştahsızlık, beslenme yetersizlikleri,
Ruminantlarda akut rumen bozuklukları,
Çeşitli musküler bozukluklar, sinir dokusu hastalıkları, dermatitis, hepatitis,
intoksikasyonlar,
Ketozis, gebelik toksemisi durumlarında ve enfeksiyonların tedavisinde destek olarak
kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Ruminantlar, at ve karnivorlarda;
Kas içi, deri altı veya damar içi (atlar hariç) verilebilir.
Pratik olarak 1 ml / 20 kg c.a. uygulanır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50ml, 100 ml ve 250 ml’ lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.