Search here:

Neuron-B Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Açık sarı renkli, steril, berrak çözeltinin her ml’si:
100 mg Vitamin B1
10 mg Vitamin B6 içerir.

Kullanım Sahası:

Ruminantlar, at ve karnivorlarda genel sinirlilik ve aşırı duyarlılık halleri, nekahat dönemleri, halsizlik, iştahsızlık, beslenme yetersizlikleri, ruminantlarda akut rumen bozuklukları, çeşitli müsküler bozukluklar, sinir dokusu hastalıkları, dermatitis, hepatitis, intoksikasyonlar, ketozis, gebelik toksemisi durumlarında ve enfeksiyonların tedavisinde destek olarak kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

20 ml, 50ml, 100 ml ve 250 ml’ lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.