loader image
Search here:

Her tablet; 375 mg Levamizol
750 mg Oksiklozanid içerir.

Ovitap Oral Tablet

KULLANIM SAHASI:
Ergin Karaciğer kelebekleri, Akciğer kıl kurtları, Mide-Bağırsak kıl kurtları, Askaritler, Göz
kurdu mücadelesinde etkilidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Sığır ve koyunlarda:
Oral yolla yutturarak kullanılır.
İlkbaharda meraya çıkmadan önce ve sonbaharda meradan döndükten sonra yılda iki
kez uygulama yapılır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır eti için: 28 gün.
Koyun eti için: 21 gün.
Sütü insan tüketiminde kullanılan sağmal inek ve koyunlarda kullanılmamalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 – 25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda her biri 10 adet tablet içeren blisterlerde olmak üzere; 10, 50 ve 100 tablet
şeklinde satışa sunulmaktadır.