Search here:

Ovostim Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Berrak-hafif opalesan, kırmızı renkli, steril çözeltinin her ml’si;
15 mg beta-karoten,
20 mg alfa-tokoferol asetat (Vitamin E) içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır ve atlarda; ovaryum aktivitesinin ve üreme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ve antioksidan olarak kullanılır (Reprodüktif bozukluklarda, erken düşüklerin önlenmesinde, endometritte antibiyotik tedavisinin yanında, bağışıklığın arttırılmasında ve yetiştirme faaliyetlerinde destekleyici olarak kullanılması önerilir).

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutuda 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik bal renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.