Peristor Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Renksiz, berrak, steril çözeltinin her ml’si 2,5 mg Neostigmin metilsülfat içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, at, koyun ve keçilerde;
• Rumen ve bağırsak atonilerinin giderilmesinde,
• İleum paralizinin tedavisinde,
• Bağırsakların boşaltılması amacıyla bağırsak peristaltiğinin uyarılmasında,
• İskelet kaslarının kontraksiyonlarının stimüle edilmesinde,
• Operasyonlardan sonra idrar tutulmasında idrar kesesinin boşaltılması amacıyla,
• Kürar zehirlenmelerinde antidot olarak kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içerisinde 10 ml, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.