Search here:

Provet D3 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Steril, berrak, yağlı çözeltinin her ml’si 1 milyon ünite Vitamin D3 (Kolekalsiferol) içerir.

Kullanım Sahası:

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde;
• Vitamin D eksikliklerinden kaynaklanan kemik gelişim bozukluklarının tedavisi (raşitizm, osteomalasi)
• Genç besi hayvanlarında iskelet sistemi gelişiminin stimüle edilmesi,
• İneklerde hipokalseminin önlenmesinde ve tedavisinde Ca – P metabolizmasına yardımcı olarak,
• Güneşten yeterince faydalanamayan hayvanat bahçeleri, özel çiftlik ve sirk hayvanları ile yarış atlarında kemik gelişimi ve metabolizmasının desteklenmesi,
• Vitamin D3 emilimine engel olan metabolik bozukluklarda (safra salgılarının engellenmesi, zehirlenmeler) kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutuda 10, 20, 50 ve 100 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.