loader image
Search here:

Her ml’si; 10 IU Oksitosin içerir.

Provet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Uterus tembelliğinin giderilmesi,
Metritis olgularında içeriğin boşaltılması,
Retensiyo sekundinarumun sağaltımı,
Sezeryan sonrası uterus hareketlerinin teşvik edilmesi,
Yavru zarlarının atılması ve kanamaların kontrol altına alınması,
Doğum sonrası uterus involusyonu,
Meme hastalıklarının tedavisinde sütün boşaltılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi, deri altı, damar içi kullanılır.
Uterus tembelliği, Metritis ve sezeryan operasyonlarında pratik doz tablosu:
Meme bezlerinden sütün boşaltılması amacıyla pratik doz tablosu:
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 10 ml ve 50 ml’lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.