Search here:

Provet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 10 IU Oksitosin içerir.

Kullanışı ve Dozu:

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde;
• Uterus tembelliğinin giderilmesi,
• Metritis olgularında içeriğin boşaltılması,
• Retensiyo sekundinarumun sağaltımı,
• Sezaryen sonrası uterus hareketlerinin teşvik edilmesi, yavru zarlarının atılması ve kanamaların kontrol altına alınması,
• Doğum sonrası uterus involüsyonu,
• Meme hastalıklarının tedavisinde sütün boşaltılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içinde 10 ml, 25 ml, 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli cam flakonlarda; her ticari form için tekli veya 10 adetlik gruplar halinde satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.