Provet Prednizolon Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 10 mg Prednizolon’a eşdeğer 11,2 mg Prednizolon asetat içerir.

Kullanım Sahası:

Aşağıdaki yangılı durumların tedavisinde kullanılır;
• Sığırların ketozisi (asetonemi), bütün şoklarda (endotoksik, hemorajik, anafilaktik), genel halsizlik, tüm alerjik reaksiyonlar, hepatik distrofi, egzama ve kaşıntıyla seyreden deri hastalıkları, ürtiker, stres, ülseratif kolitis, otoimmün hemolitik anemi, serebral ödem.
• Lokomotor sistem: Travmatik arthritis ve myositis, bursitis, tendinitis, eozinofilik myositis, bursitis, tendonitis, eozinofilik myositis, osteoarthritis, köpeklerin rheumatoid arthritis, laminitis.
• Solunum sistemi: Alerjik ve non-alerjik reaksiyonlar, sığırların akut solunum stres sendromu, atların kronik obstrüktif pulmoner hastalığında.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutu içinde 5 ml, 10 ml, 50 ml ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.