loader image
Search here:

Her ml’si; 250 mg Askorbik asit
(Vitamin C) içerir.

Provet Vitamin-C Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında metabolik direncin artırılmasında,
Ortam sıcaklığına veya diğer unsurlara bağlı stres hallerinde,
Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
At, ruminant ve karnivorlarda:
Kas içi, deri altı, damar içi yolla kullanılır.
Yetişkin at ve sığırlara
Genç at ve sığırlara
Koyun ve keçilere
Köpeklere
Kedilere
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 – 25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
Doğrudan güneş ışığına mağruz bırakılmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
20, 50, 100 ml’lik amber renkli cam şişeler, karton kutularda satışa sunulmuştur.