Sefapir Kuru Meme içi Süspansiyon

Bileşimi:

Her 10 g’lık enjektörde 300 mg Sefepirin aktivitesine eşdeğer Sefapirin benzatin bulunur.

Kullanım Sahası:

Kuru dönemdeki ineklerde, sefapirine duyarlı etkenlerden kaynaklanan mastitis tedavisinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

10 g’lık polietilen enjektörler; 4 veya 40 adetlik karton kutuda satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.