Sefapir Sağım Meme içi Süspansiyon

Bileşimi:

Sarımsı-krem renkte süspansiyon içeren her 10 g’ lık enjektörde; 200 mg Sefapirin aktivitesine eşdeğer Sefapirin sodyum bulunur.

Kullanım Sahası:

Laktasyondaki ineklerde, sefapirine duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan akut ve kronik mastitis tedavisinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

10 g’lık polietilen enjektörler; 4 veya 40 adetlik karton kutuda satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.