loader image
Search here:

Her ml’si; 40 mg Trimetoprim
200 mg Sülfadoksin içerir

Sulfamid-T Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde; sülfadoksin ve trimetoprim kombinasyonuna
duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital
sistem, deri ve eklemlerin enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi, deri altı ve yavaş damar içi yollarla uygulanabilir.
1 ml / 10-15 kg canlı ağırlığa günde bir enjeksiyon şeklinde uygulanır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTLARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır, koyun ve keçi et için: 14 gün
Sığır, koyun ve keçi süt için: 5 gün (10 sağım)
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda ısısında (15 – 25°C) ve güneş ışığından korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml’lik amber renkli cam şişelerde karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.