Search here:

Sulfamid-T Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 40 mg Trimetoprim ve 200 mg Sülfadoksin içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde; sülfadoksin ve trimetoprim kombinasyonuna duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, deri ve eklemlerin enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

20-50-100 ve 250 ml’lik amber renkli cam şişelerde karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.