Tailerol Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 50 mg Buparvakuon içerir.

Kullanım Sahası:

Sığırlarda theileriozis tedavisinde kullanılır. Etkili olduğu parazit türleri; Theileria annulata, Theileria mutans ve Theileria parva’dır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutuda; 20 ml, 25 ml, 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.