Search here:

Tetraplex-LA Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi:

Her ml’si 200 mg Oksitetrasiklin (HCl) içerir.

Kullanım Sahası:

Sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum sistemi hastalıklarında (Sinusitis, Mycoplasmosis), sindirim sistemi hastalıklarında (Colibasillosis, Salmonellosis, diğer gastro enteritis), metrit ve mastitislerde lokal tedaviye destek amacıyla, idrar yolları enfeksiyonları, karaciğer apseleri ve ayak çürüğü enfeksiyonlarında kullanılır.

Ticari Takdim Şekli:

50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam şişeler ve 50 ml, 100 ml, 250 ml’lik bal renkli polivinilklorit şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.