loader image
Search here:

Her ml’si; 200 mg Oksitetrasiklin HCl içerir.

Tetraplex-LA Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan;
•Solunum sistemi hastalıkları (Sinuzit, Mikoplazmoz)
•Sindirim sistemi hastalıkları (Kolibasilloz, Salmonelloz, diğer gastroenteritler),
•Metrit ve mastitlerde lokal tedaviye destek amacıyla,
•İdrar yolları enfeksiyonları,
•Karaciğer apseleri ve ayak çürüğü enfeksiyonlarında kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi ve deri altı
yolla 20 mg/kg canlı ağırlık dozda (1 ml/10 kg canlı ağırlık) uygulanır.
Gerekli görüldüğünde 72 saat sonra doz tekrarı yapılabilir.
Sığırlarda 10 ml, koyun ve keçilerde 5 ml’den fazla enjeksiyonlar ikiye bölünmelidir.
Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Damar içi yolla kesinlikle uygulanmamalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra
sığır, keçi ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığır,
keçi ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24
sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı
arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, keçi
ve koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C’nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Güneş
ışığından korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan
flakonlar 28 gün içinde kullanılmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.