loader image
Search here:

Her ml’si; 50 mg Seftiofura eşdeğer
Seftiofur HCI içerir.

Cefcloren Enjeksiyonluk Süspansiyon

KULLANIM SAHASI:
Sığırlarda seftiofura duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum ve yumuşak doku
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU
Sığırlar için genel farmakolojik doz 1 mg/kg vücut ağırlık/gün olup, pratik olarak
1 ml/50 kg vücut ağırlığa verilir. Solunum yolları hastalıklarında; 1 mg/kg dozda deri altı
yolla 3-5 gün gün uygulanır. Pratik doz: 1 ml/50 kg vücut ağırlığı.Akut interdijital
nekrobasillozda: 1 mg/kg dozda deri altı yolla 3 gün uygulanır. Pratik doz: 1 ml/ 50 kg
vücut ağırlığı. Akut puerperal metritislerde: 1 mg/kg dozda deri altı yolla 5 gün üst üste
uygulanır. Pratik doz: 1 ml /50 kg vücut ağırlığı. (Postpartum metritlerde bazı vakalarda
destekleyici ek tedavi gerekli olabilir.)
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlar et için: 7 gün.
Sığır süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25°C) saklanır. Dondurulmamalıdır. Raf ömrü imal tarihinden
itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonra 25°C’in altında saklanmak şartı ile 28 gün süresince
kullanılabilir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobütil tıpalı, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik renksiz tip II cam
flakonlar, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.