loader image
Search here:

Her ml’si; 55 mg Prazikuantel içerir.

Cestodan Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Köpek ve kedilerde şerit mücadelesinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Köpek ve kediler için pratik doz; Her 10 kg canlı ağırlık için 1 ml.
Echinococcus (kist hidatik) kontrolünde ilaç kas içi kullanılmalıdır.
3 ml’yi geçen deri altı uygulamalarda doz ikiye bölünerek iki ayrı enjeksiyon noktasına
uygulama yapılır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25ºC) saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içinde 10 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmaktadır.