loader image
Search here:

Her ml’si; 2 mg Deksametazon sodyum içerir.

Dexacure Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Yangınsal reaksiyonlarda yangının giderilmesi,
Ketozisde kan glukoz seviyesinin düzenlenmesi,
Romatizmal, alerjik ve dermatolojik hastalıklarda kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, at, köpek, kedilerde;
Kas içi, damar içi veya eklem içi kullanılır.
Pratik doz:
Sığır ve atlar için: 1,5ml / 50kg c.a kas içi veya damar içi,
Köpek ve kediler için: 0,5ml / 50kg c.a kas içi veya damar içi kullanılır.
Eklem içi:
Sığır ve atlar için: 3-6 ml,
Köpek ve kediler için: 0,5-1 ml uygulanır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 21 gün.
Koyun süt için: 3 gün (6 sağım).
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 50 ve 100ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.