loader image
Search here:

Her ml’si; 0,004 mg Buserelin asetat içerir.

Fertilin Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
İneklerde;
Ovaryum kaynaklı infertilitenin tedavisi ve gebelik oranının artırılması,
PGF2-alfa ile birlikte kullanıldığında östrus senkronizasyonu ve doğum ile gebe kalma
arasındaki sürenin azaltılması,
Kısraklarda;
Olgun foliküllerin uyarılarak ovule olması ve böylece ovulasyonun aşıma daha yakın
olarak senkronize edilmesi,
Tavşanlarda;
Gebelik oranının artırılması ve ovulasyon indüksiyonu için kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi, deri altı, damar içi yolla uygulanır.
Sığır: 2,5- 5ml,
At: 10ml,
Tavşan:0,2ml uygulanır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 °C) ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Açılan şişeler oda sıcaklığında 14 gün içinde kullanılabilir.
İmal tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 5 ml’lik renksiz cam şişelerde 10 adetlik gruplar halinde, 10 ml ve
20 ml’lik renksiz cam şişelerde tekli olarak satışa sunulmaktadır.