loader image
Search here:

Her ml’si; 120 mg İmidocarb dipropionate içerir.

İmozan Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Babesiosis ve anaplasmosis tedavisi ve önlenmesi için kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır ve koyun Babesiosis tedavisi için farmakolojik doz: 1,2 mg / kg c.a.’dır.
Sığırlardaki Anaplasmosis tedavisi için farmakolojik doz: 3 mg / kg c.a.’dır.
Sığırlarda Koruma dozu: 3 mg / kg c.a. dır.
Tek tırnaklılarda: 2,4 mg / kg c.a. dır.
Köpeklerde: 6 mg / kg c.a.dır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 28 gün.
Koyun et için: 21 gün.
Koyun süt için: Kullanılmaz.
Sığır süt için: 2 gün(4 sağım).
Sığırlarda anaplasmosis tedavisi (4-6 hafta 3mg/kg c.a) et için: 21 gün.
Sığırlarda anaplasmosis tedavisi (4-6 hafta 3mg/kg c.a) süt için: 7 gün (14 sağım).
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 20 ve 50 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.