loader image
Search here:

Her 1 ml’si; 10 mg İvermektin
100 mg Klorsulon içerir.

Mectizan IC Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI:
Sığırlarda ivermektin ve klorsulona duyarlı iç ve dış parazit mücadelesinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Deri altı enjekte edilir.
Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına uygulanır.
Genel farmakolojik doz:
İvermektin: 0,2 mg / kg canlı ağırlık,
Klorsulon: 2 mg / kg canlı ağırlıktır.
Pratik doz:
1 ml / 50 kg canlı ağırlıktır.
10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi önerilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son ilaç kullanımından itibaren sığırlarda 35
gündür. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C’nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.
Güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik bal renkli cam şişelerde satışa
sunulmaktadır.