loader image
Search here:

Her 5 gramlık enjektör: 100 mg Prokain penisilin
100 mg Streptomisin sülfat 100 mg Neomisin (sülfat halinde)
10 mg Prednizolon içerir.

Meme İçi Antibakteriyel ve Antienflamatuvar Süspansiyon

KULLANIM SAHASI:
İneklerde laktasyon döneminde ağrı ve yangı ile seyreden; penisilin, streptomisin ve
neomisine duyarlı bakterilerin oluşturduğu akut ve subakut mastitlerin tedavisinde
kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Uygulama öncesi enfekte meme lobu sağılıp boşaltılmalı ve meme ucu temizlenmelidir.
5 gramlık enjektör içeriğinin tamamı meme içine verilmeli ve memeye yukarı doğru
masaj yapılmalıdır.24 saat sonra aynı meme tekrar sağılarak boşaltılır ve uygulama
günde bir defa olmak üzere arka arkaya üç defa tekrarlanır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTLARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 7 gün.
Sığır süt için: 5 gün (10 sağım).
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Oda sıcaklığında (25°C’nin altında), ışıktan korunarak saklanmalıdır. Buzdolabına
koymayınız ve dondurmayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
5 gram süspansiyon içeren beyaz HDPE enjektörlerde; 50 ve 100 adet enjektör içeren
karton kutularda satışa sunulmaktadır.