loader image
Search here:

Her ml’si; 1 milyon IU Vitamin D3
(Kolekalsiferol) içerir.

Provet D3 Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Kemik gelişme bozukluklarının tedavisi (raşitizm, osteomalasi),
Genç besi hayvanlarında iskelet sistemi gelişiminin stimule edilmesi,
İneklerde hipokalseminin önlenmesinde ve tedavisinde,
Ca-P metabolizmasına yardımcı olarak,
Güneşten yeterince faydalanamayan hayvanlar ile yarış atlarında kemik gelişimi ve
metabolizmasının desteklenmesi,
Vitamin D3 emilimine engel olan metabolik bozukluklarda (safra salgılarının engellenmesi,
zehirlenmeler) kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde;
Kas içi enjekte edilir.
Pratik doz:
Ruminantlar ve atlara: 1 ml / 50 kg c.a. dır.
Köpek ve kedilerde: 0,1-0,5 ml / 10 kg c.a. verilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 21 gün.
Sığır ve koyun süt için: ”0” sıfır gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C), ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 10, 20, 50 ve 100 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.