loader image
Search here:

Her ml’si; 4 mg Skopolamin N-Bütil bromid,
500 mg Metamizol sodyum monohidrat içerir.

Scoban Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM SAHASI:
Sindirim sistemi,
Ürogenital sistem,
Kas-iskelet sisteminde çeşitli sebeplerden meydana gelen sancılı, ağrılı ve yangılı
durumlarda semptomatik tedavi amacıyla kullanılır.
KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır ve atlarda,
Kas içi veya damar içi enjekte edilir.
Pratik doz:
Yetişkin sığırlara: 2 ml / 25 kg c.a. kas içi veya damar içi,
Buzağılara ve danalara: 1 ml / 10-20 kg c.a. kas içi,
Atlara: 1 ml / 10-25 kg c.a. damar içi verilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kasaplık hayvanlar et için: 12 gün.
Sağmal hayvanlarda süt için: Kullanılmaz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Dondurulmamalıdır.
Zamanla çözelti renginde ürünün aktivitesini etkilemeyen bir koyulaşma gözlenebilir.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 20, 50 veya 100 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.