loader image
Search here:

Bileşenler Listesi: 11.1.6 Kalsiyum klorür % 9
11.2.6 Magnezyum klorür % 0,7 11.4.1 Sodyum klorür % 0,4

Vetaminfort Oral Çözelti

KATKI MADDELERİ (Lt’de):
İz elementler
E3 Kobatl (Kobalt klorid monohidrat): 1.765 mg
E1 Demir (Demir klorid hekzahidrat): 1.810 mg
3b603 Çinko (Çinko oksit): 775 mg
E4 Bakır (Bakır sülfat pentahidrat): 700 mg
Amino asitler
3c301 Metiyonin (DL metiyonin): 10 g
3.2.1 Lizin (L-Lizin): 5 g
Koruyucular
E338 Fosfor (Ortofosforik asit): 235 g
KULLANIM TALİMATI:
Kanatlı ve ruminantlarda çeşitli mineral eksiklerinde ve stres faktörlerinden kaynaklanan
durumlarda metabolizmanın desteklenmesi amacıyla kullanılır.
Besi Sığırları
Süt Sığırları
Buzağı ve Danalar
Koyun ve Keçiler
Kuzu ve Oğlaklar
Tavuk ve Hindiler
Civciv ve Piliçler
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında saklanır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Raf ömrü
imal tarihinden itibaren 5 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
1litre’lik polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.