loader image
Search here:

200 ml’lik metal şişe;
120 ml koyu mavi-mor renkli
çözeltinin içinde;
2,52 gram Doksisiklin Hiklat içerir.

Viodox Antibakteriyel Sprey

KULLANIM SAHASI:
Doksisikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen deri, meme, tırnak
enfeksiyonlarında ve yaralanmalarda topikal tedavi amacıyla kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilere;
Temizlenen bölgeye 15-20 cm uzaklıktan 1-2 saniye püskürtülerek uygulanır. Günde
bir-iki uygulama yapılır. İyileşme tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için sıfır (0) gündür.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25° C) ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Isı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
200 ml, 300 ml ve 500 ml’lik metal kutularda satışa sunulmuştur.